Dedektör Teknolojileri Uygulama Alanları

İyonlaştırıcı radyasyonun insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri açık olarak bilinmektedir. Bu nedenden dolayı özellikle radyasyon ortamında çalışan personel, kişi için doz ölçümleri çok önemlidir. Dozimetrelerin kullanımı ile ölçümlerin yapılabilmesi mümkündür. Spesifik olarak dozimetreler direk ya da dolaylı yoldan alınan eş değer doz miktarını, maruz kalınan toplam dozu ve doz hız miktarlarını ölçebilen sistemlerdir. Bu sistemler her türlü radyasyon ortamında kullanılabilmektedir. Ancak, ana uygulama alanları askeri ve güvenlik, medikal ve uzay uygulama alanları olarak ayrılmaktadır.

Tıbbi Uygulama Alanları 

Dozimetrelerin en önemli kullanım alanlarından biri  medikal uygulamalar ile bu uygulama alanlarında çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamaktır.

İyonlaştırıcı radyasyon onkoloji  ve radyoloji bölümlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Her bölüm için ihtiyaçlara göre değişik hassaslıktaki dozimetrelerin kullanılması önemlidir.

Askeri ve Güvenlik Uygulamaları Alanları

Nükleer tesisler gibi iyonlaştırıcı radyasyon ortamlarında çalışan işçilerin güvenliğinin sağlanması ve nükleer atıklardaki doz ölçümlerinin yapılması, kişisel ve çevresel açılardan çok kritik bir öneme sahiptir. Bu etmenlere ek olarak, sınır kapılarında radyasyon tespiti nükleer atık kaçakçılığının önlenmesi için de ayrı bir öneme sahiptir. Bu nedenlerden dolayı askeri ve güvenlik uygulamalarında dozimetreler küçümsenemeyecek bir yerdedir.

Uzay Uygulama Alanları

Başta güneş olmak üzere güneş gibi büyük gezegenler ve dünya atmosferi dışındaki kozmik olaylar başlıca uzay radyasyonunun kaynaklarıdır. Dünya bu radyasyon kaynakları tarafından sürekli olarak etki altında bulunmaktadır. Ancak, ultraviyole ışınlar hariç bu ışınların yeryüzündeki yaşayanlara zararlı etkileri bulunmamaktadır. Bunun nedeni dünyanın doğal koruma kalkanının olmasıdır. Uzay araçlarının doğal olarak bu tarzda mükemmel koruma sistemleri bulunmamaktadır. Bu nedenlerden dolayı anlık radyasyon ölçümü, astronotların sağlıkları açısından kritik bir öneme sahiptir.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016