Radyasyon detektörü nedir ?

Dozimetreler olarakta bilinen radyasyon detektörleri ortamdaki radyasyon miktarını algılamak ve ölçmek için kullanılmaktadır. TLD, OSL, Film ve Katıhal detektörleri başta olmak üzere bir çok çeşiti bulunmaktadır. NÜRDAM ana yapı olarak katıhal dedektörleri üzerinde çalışmalar yapacaktır.

Katıhal dedektörleri nasıl çalışır ?

Yarı iletken dedektörleri olarakta bilinen katıhal dedektörleri yapı olarak, silikon ya da germanyum gibi yarı iletken tabaka üzerine büyütülmüş radyasyona duyarlı kısmı barındıran yapılardır. Bu yapılar  iyonlaştırıcı radyasyon maruz kaldığında dedektörün cinsine gore P-N kavşak noktalarından ya da Schottky kavşak noktalarından akım geçer. Bu geçen akımın miktarına göre daha önceden kalibre edilmiş skala kullanılarak maruz kalınan doz ölçülmüş olur.

Radyasyon dozimetreleri uygulama alanları

Dozimetreler daha önce belirttiğimiz gibi radyasyonun bulunduğu her ortamda kullanılabilir. Canlılar Beta, Gamma, Alfa ve X ışınlarına maruz kaldığında sağlığa zarar verirler. Bu nedenle gerekli ortamlarda bu tür ışınların sürekli ölçüm imkanı sağlanmalıdır. Başlıca kullanım alanları olarak, medikal uygulamalar, güvenlik uygulamaları, nükleer tesislerdeki kullanım alanları ve uzay uygulamaları olarak sıralanabilir.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016