NÜRDAM üretilen dedektörlerin kalite değerlendirmelerini yapabilecek altyapıya sahiptir. Üretilen dedektörlerinin/sensörlerinin ve medikal dozimetrelerin radyasyon duyarlılığı, detektör performansı, güvenilirliği ve tekrar kullanılabiilirliği gibi kritik özellikleri test edilebilecektir. Kurumların gereksinimlerine bağlı olarak yeni dedektörler/sensörler ve medikal dozimetreler kurumumuz bünyesinde geliştirilebilir.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016