1. Silikon Tabanlı Alan Etkili Nükleer Radyasyon Sensörlerinin (NürFET; Nuclear Radiation Field Effect Transistor) Üretilmesi ve Geliştirilmesi, BAP Proje No: 2015.03.02.877, 08.05.2015- 08.11.2016 - Tamamlandı.
 2. Silikon Tabanlı LED Üretimi ve Geliştirilmesi, BAP Proje No: 2014.03.02.750, 07.07.2014– 07.09.2015 - Tamamlandı.
 3. Yüksek Verimli Güneş Hücreleri Üretimi ve Karakterizasyonu, BAP Proje No: 2014.03.02.749, 07.07.2014– 07.01.2016- Tamamlandı.
 4. Radyasyon Dedeksiyonunda Kullanılan Çift Kutuplu Transistörlerin (BJT) Üretimi, BAP Proje No: 2014.03.02.722, 12.05.2014– 12.11.2015 - Tamamlandı.
 5. Yarı İletken Tabanlı Dozimetre Teknolojileri İçin Yüksek Verimli Sm2O3, Lu2O3, La2O3,  ZrO2 İnce Film ve MOS Kapasitör Üretimi ve Karakterizasyonu, BAP Proje No: 2014.03.02.706, 13.03.2014– 13.09.2015 - Tamamlandı.
 6. RadFET Dozimetrelerinin Verimliliğinin Monte Carlo Simülasyon Yöntemi ile İncelenmesi, BAP Proje No: 2014.03.02.705, 13.03.2014– 13.09.2015 - Tamamlandı.
 7. Foto Dedektör Uygulamaları İçin PIN Foto Diyotların Üretimi ve Karakterizasyonu, BAP Proje No: 2017.03.02.1153, 15.03.2016-15.06.2018 - Tamamlandı.
 8. Y2O3 ve ZrSiO4 Dielektrik Malzemelerin MOS Teknolojilerinde Kullanılabilirliği, BAP Proje No: 2015.03.02.870, 08.05.2015- 08.08.2016 - Tamamlandı.
 9. NürFET (Nuclear Radiation Field Effect Transistor) Sensörlerinin Paketlenmesi ve Paket Malzemelerin Radyasyon Tepkisine Etkisi, BAP Proje No: 2015.03.02.892, 07.07.2015- 07.07.2016 - Tamamlandı.
 10. Yerli ve Ticari Radyasyon Sensörlerinin Performanslarinin Karşilaştirilmasi, BAP Proje No: 2015.03.02.954, 25.11.2015– 25.11.2016 - Tamamlandı.
 11. Nadir Toprak Oksitlerinin Radyasyon Sensörlerinde Kullanımları, BAP Proje No: 2014.03.02.765, 18.09.2014– 18.03.2016 - Tamamlandı.
 12. NürFET (Nuclear Radiation Field Effect Transistor) tipi Radyasyon Sensörlerinin Silikon Nitrid (Si3N4) ile Pasivize Edilmesi, BAP Proje No: 2015.03.02.820, 08.01.2015- 08.07.2016 - Tamamlandı.
 13. Yerli Güneş Hücrelerinin Üretilmesi, Panel Haline Getirilmesi, BAP Proje No: 2016.03.02.1077, 27.07.2016- 28.07.2017 - Tamamlandı.
 14. Güneş Hücrelerinin Üretilmesi, Metal Kontakların Yapılımı, BAP Proje No: 2016.03.02.1076, 27.07.2016 - Tamamlandı.
 15. HfZrO2 Dielektrik Filmlerin Radyasyon Tepkisi ve Radyasyon Sensörlerinde Kullanımının Araştırılması, BAP Proje No: 2016.03.03.1107, 07.11.2016 - 07.11.2017  - Tamamlandı.
 16. Yüksek Verimli Radyasyon Dedektörleri İçin Nd2O3 ve HfSiO4 İnce Filmlerin Üretimi Ve Karakterizasyonu, BAP Proje No: 2014.03.02.764,18.09.2014 -18.03.2016 - Tamamlandı.
 17. Güneş Enerjisi için Yüksek Verimli Fotovoltaik Hücre Üretimi ve Karakterizasyonu, BAP Proje No: 2017.03.02.1239,  09.08.2017- 09.02.2019 - Tamamlandı.
 18. Güneş Enerjisi Panel Veriminin Arttırılması, BAP Proje No:2017.03.02.1244, 0.10.201- 20.10.2018 - Tamamlandı.
 19. Yüksek Dielektrikli HfO2, Al2O3, Er2O3 ve Y2O3 Kapı Oksit Tabakalı NÜRFET (Nuclear Radiation Field Effect Transistor) lerin Atomik Katman Kaplama (ALD) Sistemiyle Büyütülmesi ve Radyasyon Duyarlılıklarının Sınanması, BAP Proje No: 2017.03.02.1245, 20.10.2017- 20.04.2019 - Tamamlandı.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016