1. Nükleer Radyasyon Dedektörleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NÜRDAM), Kalkınma Bakanlığı, Proje No: 2012K120360, 2012-2014 - Tamamlandı.
  2. Nükleer Radyasyon Dedektörlerinin/Sensörlerinin ve Aktif Dozimetrelerin Üretimi ve Geliştirilmesi, Proje No: 2016K121110, 2016- Devam Ediyor.

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016