1. Nükleer Radyasyon Dedektörleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NÜRDAM), Kalkınma Bakanlığı. Proje No: 2012K120360, 2012-2014 (Tamamlandı).
  2. Nükleer Radyasyon Dedektörlerinin/Sensörlerinin ve Aktif Dozimetrelerin Üretimi ve Geliştirilmesi. Proje No: 2016K121110, 2016-2017 (Tamamlandı).
  3. Nükleer Radyasyon Dedektörü Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sözleşme Numarası: 2016K12-2834, 2020, Bütçe: 600.000 TL (Devam Ediyor).

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016