1. Silikon Tabanlı Alan Etkili Nükleer Radyasyon Dedektörlerinin (NÜRFET; Nuclear Radiation Field Effect Transistor) Üretimi ve Karakterizasyonu. TÜBİTAK-3001 Proje No: 114F066, 2014 – 2016 (Tamamlandı).
  2. RadFET’lerin Elektriksel Karakterizasyonu ve Radyasyon Cevabının Simülasyon Programı ile İncelenmesi. TÜBİTAK-1002, Proje No: 114F2602, 2014 - 2015 (Tamamlandı).
  3. Akıllı Radyasyon Sensörleri İçin SiO2 Alternatifi Yüksek-K Dielektriklerinin Tavlama-Işınlama Altındaki Yapısal Dönüşümlerinin İncelenmesi Ve Aygıt Performanslarının Araştırılması. TÜBİTAK-1001 Proje No: 117R054, 01.05.2018 (Devam Ediyor).
  4. Mevcut Platinyum Sıcaklık Sensörlerinin Yerli Üretimi ve Duyarlılıklarının Geliştirilmesi. TÜBİTAK 1505 Proje No: 5170059, 01.05.2018- 31.07.2019 (Tamamlandı).
  5. Nükleer Reaktörler için NÜRFET (Nuclear Radiation Field Effect Transistor) Dozimetrelerinin Üretimi ve Kalifikasyonu. TÜBİTAK-2508 Slovenya -Türkiye Uluslararası İkili İş Birliği Programı Proje No: 118F010, 01.12.2018-01.12.2021, Bütçe: 441000 TL (Devam Ediyor).
  6. Yüksek Performanslı Silikon PIN Fotodiyot ve Kişisel Dozimetrenin Üretilmesi ve Geliştirilmesi. TÜBİTAK-1505 Proje No: 5200026 01.10.2020-01.10.2022, Bütçe: 740.000 TL (Devam Ediyor).
  7. Ultra Yüksek Hassas Fotodiyot ve Boron Kaplı Sintilatör Temeline Dayalı Termal Nötron Dedektörü için Yeni Bir Modül Geliştirilmesi. TÜBİTAK-SDF Proje No: 119F210 15.10.2020 – 15.10.2022 Bütçe: 1.000000 TL (Devam Ediyor).
  8. Bor Katmanlı Alan Etkili Transistör Formunda Termal Nötron Algılayıcı Üretimi ve Geliştirilmesi (B-NürFET). TÜBİTAK-1005 Proje No:120F259 15.01.2021-15.07.2022 Bütçe: 284.200,00 TL (Devam Ediyor).
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016