1. Silikon Tabanlı Alan Etkili Nükleer Radyasyon Dedektörlerinin (NÜRFET; Nuclear Radiation Field Effect Transistor) Üretimi ve Karakterizasyonu, TÜBİTAK 3001 Proje No: 114F066, 2014 – 2016- Tamamlandı
  2. RadFET’lerin Elektriksel Karakterizasyonu ve Radyasyon Cevabının Simülasyon Programı ile İncelenmesi, TÜBİTAK 1002, Proje No: 114F2602, 2014- 2015 - Tamamlandı.
  3. Ulusal Yeni Nürfet-Yığın NÜRFET (Nuclear Radiation Field Effect Transistor) Teknoloji Tabanlı Nükleer Radyasyon Sensörlerinin Üretilmesi ve Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1005 Projo No: 116E200, 2017- Tamamlandı.
  4. Akıllı Radyasyon Sensörleri İçin SiO2 Alternatifi Yüksek-K Dielektriklerinin Tavlama-Işınlama Altındaki Yapısal Dönüşümlerinin İncelenmesi Ve Aygıt Performanslarının Araştırılması, TÜBİTAK  1001 Proje No: 117R054, 2018 – Devam Ediyor
  5. Mevcut Platinyum Sıcaklık Sensörlerinin Yerli Üretimi ve Duyarlılıklarının Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1505 Proje No: 5170059, 2018 – Devam Ediyor
  6. Nükleer Reaktörler için NÜRFET (Nuclear Radiation Field Effect Transistor) Dozimetrelerinin Üretimi ve Kalifikasyonu,  Slovenya -Türkiye Uluslararası İkili İş Birliği ,TÜBİTAK- 2508 programı,Devam Ediyor.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016