Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜRDAM) 2012 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın desteği ile Fizik bölümü öğretim üyeleri öncülüğünde kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) ciddi desteğini sürdürdüğü NÜRDAM, radyasyon algılayıcı sistemlerinTürkiye’de üretilmesi ve geliştirilmesi amacı ile bilimsel, uygulamalı, araştırma ve eğitim çalışmaları yürüten bir Ar-Ge merkezidir.NÜRDAM’ın teknoloji yol haritası, dünya genelinde radyasyon dedektör teknolojileri alanında lokomotif ülkeler ve sanayilerdeki değişimleri inceleyerek sürekli güncellenmekte ve öncü stratejiler geliştirme amacıyla kullanılmaktadır. Bu bağlamda, öncelikli olarak mevcut FET tabanlı aktif radyasyon dedektörlerinin üretimi gerçekleştirilmiştir. Günümüz çalışmalarının odak noktasında ise yeni-nano teknolojik malzemeler kullanılarak FET tabanlı radyasyon dedektörlerinin duyarlılıkları geliştirmektir.NÜRDAM, FET tabanlı radyasyon dedektörlerinin yanında klinik ve güvenlik uygulamaları için kritik öneme sahip PİN tabanlı radyasyon sensörlerinin AR-Ge çalışmalalarınıda devam ettirmektedir. Yapılacak Ar-Ge çalışmaları sonucunda personel dozimetre, uzay ve nükleer santral doz ölçüm uygulamalarına yönelik bütünleşik aktif ve smart dedektör modüllerinin üretilmesi hedeflenmektedir.Modern teknoloji ve sanayiinin ihtiyaç duyduğu teknolojilere kayıtsız kalmayan NÜRDAM, radyasyon dedektör teknolojileri yanında güneş hücreleri, mekanik ve çevresel sensör teknolojilerinin de Ar-Ge çalışmalarını yürütmekte ve bu ileri teknolojileri ülkemizekazandırmayı hedeflemektedir.NÜRDAM, modern altyapısıyla ülkemiz başta olmak üzere uluslararası düzeyde de yaptığı iş birlikleri ve çalışmalarla alanında cazibe merkezi haline gelmekte, yüksek katma değerli ileri teknolojilerin üretim ve Ar-Ge çalışmaları ile ülkemizin Vizyon 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlamaktadır.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016