YÖNETİM KURULU

 

      

Ad Soyad

Telefon

Email

Prof. Dr. Ercan Yilmaz / Müdür

+90 374 254 1000 / 1335-8750

yilmazibu.edu.tr

   

 

Ad Soyad

Telefon

Email

Doç. Dr. Huseyin Karaçalı

+90 374 254 1000 

karacali_hibu.edu.tr

    

 

Ad Soyad

Telefon

Email

Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aytar

+90 374 254 1000 / 1251

oaytaribu.edu.tr

    

 

Ad Soyad

Telefon

Email

Doç. Dr. Aliekber Aktağ

+90 374 254 1000 

aktag_aibu.edu.tr

    

 

Ad Soyad

Telefon

Email

Dr. Öğr. Üyesi Erhan BUDAK

+90 374 254 1000 

erhanibu.edu.tr

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016