VİZYON

Altyapısını sürekli güncelleyerek üniversitenin mevcut bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini sanayi ile bütünleştirip, ülkemizin kalkınma hızının artmasında etkin rol oynayan ve Endüstri 4.0’ı hedeflemiş yüksek ve stratejik teknoloji üretme ve geliştirme konusunda uluslararası alanda öncü bir araştırma merkezi olmaktır.

MİSYON

Nükleer radyasyon dedektörlerinin (sensörlerinin) ve tıbbi dozimetrelerinin üretimi ve geliştirilmesi için teknolojik altyapı oluşturmak. Üretim teknikleri,  yöntemleri, uygulamaları ve karakterizasyonu, ile ilgili temel bilgileri geliştirmek ve nükleer radyasyon dedektörleri (sensörleri) ve tıbbi dozimetreleri için yeni teknolojiler geliştirmek. Nükleer radyasyon dedektörler (sensörler) ve tıbbi dozimetreler konusunda danışmanlık görevi üstlenerek ulusal ve uluslararası düzeyde sinerji oluşturmak. Nükleer radyasyon dedektörleri/sensörleri ve tıbbi dozimetre teknolojileri için gerekli olan insan gücünü yetiştirmek. Nükleer radyasyon alanında gerekli olan ulusal ve uluslararası raporlar hazırlamak.

DEĞERLER

 1. Yaratıcılık Ve Mükemmeliyetcilik
 2. Yerli ve Milli Ekonomiye Güç Katmak
 3. Bilgi Birikimi Oluşturmak
 4. Sürdürülebilir Ar-Ge projeleri yapmak
 5. Stratejik Teknoloji geliştirmek.

Güçlü yanlar

Zayıflıklar

1.       Ar-Ge deneyimi

2.      Güçlü bir yönetim

3.      İyi Odaklanmış Bir Ekip

4.      Güçlü bir cihaz alt yapısı

5.      Gelişme ve değişmelere açık olunması.

6.      Kaynakları en iyi şekilde değerlendirilmesi

1.      Yetersiz finasman kaynağı

2.      Yetersiz personel sayısı

3.      Ar-Ge Merkezleri ve gelişmiş sanayiden uzaklık.

 

 

 

Tehlikeler

Fırsatlar

1.      Personel yetersizliğinin devam etmesi

2.      Sürdürülebilirlik

3.      zorunlu giderlerin sağlanamamsı

1.      Ulusal ve uluslararası işbirliği projelerinde yer alınması

2.      Savunma sanayinin gelişmesi ile sensör teknolojilerine olan ihtiyaçın artması.

3.      Yapılan nükleer reaktörler ile çevresel doz ölçüm ihtiyacının artması

4.      Tübitak Uzay yerli uydu yörünge radyasyon haritası belirleme ihtiyacı doğması.

 

UZUN DÖNEM İŞ HEDEFLERİ

 1. Biosensör teknolojileri ile hastalıkların erken teşhisini yapmak.
 2. Sanayinin ve Ar-Ge merkezlerinin ihtiyaç duyabilecegi bilimsel, teknik, teorik/ uygulamalı bilgi birikiminin kazanılması.
 3. Gelecek nesiller için bilimsel eğitim çalışmaları .
 4. Sensör teknolojileri konusunda sanayinin ihtiyaçı olan personel yetiştirilmesi.

ANA STRATEJİLER

 • Ürün geliştirme ve prototip üretmek.
 • Ana teknoloji merkezleriyle bağlantıları genişletmek
 • Fikri haklar ve patent almak.
 • Yeni Pazar segmentleri araştırmak ve yeni ürünler üretmek.
 • Teknolojinin gelişimini incelemek ve ihtiyaca göre strateji geliştirmek.

STRATEJİK AKSİYON PROGRAMLARI

 • Geniş kapsamlı bir iş planı hazırlamak. 1-2 yıl içersinde  yeni bağlantılar geliştirmek.
 • Döner sermaye üzerinden üretilen ürünlerin pazara sunulması.
 • Ar-Ge kaynaklarını gözden geçirmek, bilimsel ,teorik ve uygulamalı planlar geliştirmek.
 • Yurt dışında kendini ispatlamış kişiler ile iletişim ve ortak hedefler belirlemek.

SOMUT HEDEFLER

 • Radyasyon sensörlerinin yurt dışına ihracatını yapmak.
 • Yerli sanayinin ihtiyaç duydugu sıcaklık sensörlerinin üretilmek.
 • Katma degerli ürün geliştirmek ve pazarlamak.
 • Türkiyenin yurtdışından aldığı sensörleri Türkiyede üretmek.

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016