Yönlendirme ve İşbirliği Kurulu (YİK), NÜRDAM projelerine yön verecektir. Dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeler ışığında ve Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda NÜRDAM araştırma projelerini yönlendirecektir. Bunu yaparken özel sektör ve diğer araştırma kuruluşlarının ihtiyaçlarını gözönünde tutacaktır. YİK, Ulusal düzeyde, işbirliği şartlarınıi geliştirme ve destekleme yönünde çalışmalar yürütecektir: Bu alanda yurt çapında gerekli iletişimi ve koordinasyonu sağlayacaktır. YİK, NÜRDAM olanaklarının diğer üniversiteler ve araştırmacılar tarafindan en genis biçimde kullanılmasının şartlarını sağlayacak ve bu konuda denetleyici bir görev üstlenecektir.

Yönlendirme ve İşbirliği Kurulu

 • Prof. Dr. Aleksandar Jaksic - Tyndall National Institute - Cork, İrlanda
 • Prof.Dr. Daniel M. Fleetwood-Vanderbilt Üniversitesi-Tenesse-Amerika
 • Prof.Dr. Anatoly B. Rosenfeld-wollongong Üniversitesi-Avustralya
 • Prof. Dr. Raşit Turan - (Danışman) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Ankara, Türkiye
 • Prof. Dr. Marie Lepy - Atom Enerjisi Kurumu - Saclay, Fransa
 • Prof. Dr. Seetharama C. DEEVI - Duke Üniversitesi - Kuzey Karolina, Amerika
 • Prof. Dr. Alberto J. Palma López - Granada Üniversitesi - İspanya
 • Prof. Dr. Ali Zadeh ESTEC - Avrupa Uzay Ajansı - Hollanda
 • Prof. Dr . Jan Seidal - New South Wales Üniversitesi - Sidney, Avusturalya
 • Dr. Deniss Meier - Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Gløshaugen, Norveç 
 • Dr. Guneeta Singh Bhalla - Kalifornia Üniversitesi - Berkeley, Amerika
 • Prof. Dr. Hüseyin Karaçalı - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu, Türkiye
 • Doç. Dr. Aliekber Aktağ - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu, Türkiye
 • Yrd. Doç. Dr. İlbeyi Avcı - Ege Üniversitesi - İzmir, Türkiye
 • Dr. İsmail Arıkan - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu- Ankara, Türkiye
 • Dr. Ömer Gündüz - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu- Ankara, Türkiye
 • Anthony Sanders- Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi-Greenbelt-Amerika
 • Eric Gloutnay-Kanada Uzay Ajansı-Saint Hubert-Kanada
 • Ronald D. Schrimpf-Vanderbilt Universitesi-Tennessee-Amerika
 • Mariem Slimani-List CEA Teknoloji-Saclay-Fansa
 • Alessandro Paccagnella-Padova Üniversitesi-Padova-İtalya
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016