Sınır kapılarında radyasyonun algılanabilmesi, radyoaktif madde kaçakçılığının önlenmesi için ayrı bir öneme sahiptir. Diğer bir yandan olası radyoaktif sızıntı ya da nükleer saldırılar ardından güvenli bölgelerin belirlenmesinde aktif radyasyon sensörlerine ihtiyaç doğacaktır. İlgili kurumların ihtiyaç duyduğu sensörlerin yerli olarak üretim çalışmaları devam etmektedir.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016