Radyolojik korunma, nükleer endüstrinin en önemli güvenlik sorunudur. Çünkü uranyum, izotopları ve nükleer fisyon reaksiyonu yüksek enerjili radyasyon yaymakta ve radyo aktif atıklar oluşmaktadır. Nükleer yakıt çevriminin değişik bölümlerinde farklı radyasyondan korunma zorunluluğuyla karşılaşılmaktadır.

Genellikle, nükleer güç santrallerinde çalışanların radyasyon ışınlanması, Kobalt-60 gibi gama-yayıcı radyo nüklitlerden kaynaklanmaktadır. Çalışanlar, santraldeki sistemlerin (pompa ve reaktör soğutma suyu sistemi gibi) bakımı esnasında yüksek iyonize radyasyona maruz kalabilirler. Normal rektör çalışması esnasında bu sistemler zırh ile çevrilirler ve çalışanlar güvenli alanlarda tutulmaktadır. Reaktörlerin bakımı sırasında çalışanlar özel zırh korumasıyla çalışmaktadır. Fakat zırhlanma olsa bile kişinin radyasyona maruz kalma ihtimali vardır. Eğer bu değer olması gereken eşik değerinden fazla ise çalışanlar için yüksek sağlık riski oluşturmaktadır. Bu nedenden dolayı, çeşitli aktif ve pasif radyasyon doz metreleri ile hızlı radyasyon ölçümü yapılabilmektedir.  Bu kapsamda, nükleer enerji santrallerinde (1 mGy-100 Gy) radyasyon ölçüm duyarlılığa sahip cihazları ve çalışan personelin maruz kaldığı radyasyon dozunu (10 µGy-1 Gy) duyarlılığında anlık olarak ölçebilecek kişisel NÜRFET çalışmaları uluslararası iş birliği kapsamında  devam etmektedir.

 

 

 

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016