Brachyterapi ve radyoterapi verimliliğini arttırmak ve tedavi sırasındaki riskleri en aza indirmek için sağlık sektöründe radyasyon dozimetrelerine ihtiyaç vardır.  Sağlık alanında kullanılacak olan FET tabanlı dozimetre teknolojilerinin NÜRDAM bünyesinde geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda NÜRDAM bünyesinde NürFET radyasyon sensörü üretilmiştir. Üretilen NürFET sensörler, Brachyterapi ve radyoterapi uygulamaları için yeterli duyarlılıktadır. Kişisel dozimetre için NürFET’lerin duyarlılıklarının artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.   

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016