Uydular şu an kullandığımız birçok haberleşme sistemleri için hayati önem arz etmektedir. Uzayda bulunan yoğun radyasyon ortamı, uydu ve haberleşme sistemlerinin tahrip ederek zaman içerisinde uydu sistemlerinde bozulmalara neden olmaktadır. Uydu gibi uzay boşluğunda çalışan sistemlerin aldıkları radyasyon doz takiplerinin yapılması ve yörünge doz haritalarının çıkarılması bu sistemlerin kullanım ömürlerinin belirlenmesinde kritik öneme sahiptir. Dolayısı ile yerküre ile iletişim halinde olan radyasyon doz ölçüm modülleri yerli imkânlar ile geliştirilmelidir. Bu kapsamda TÜBİTAK- Uzay ile birlikte, üretilen uydu sistemleri için NÜRDAM alt yapısı kullanılarak (10 cGy-10000 Gy)duyarlılığa sahip NürFET  sensörlerinin  geliştirilmesi planlanmaktadır. 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016