Nükleer tesisler gibi iyonlaştırıcı radyasyon ortamlarında çalışan işçilerin güvenliğinin sağlanması ve nükleer atıklardaki doz ölçümlerinin yapılabilinmesi kişisel ve çevresel açılardan çok kritik bir öneme sahiptir. Bu etmenlere ek olarak, sınır kapılarında radyasyon algılanabilinmesi nükleer atık kaçakçılığının önlenmesi içinde ayrı bir öneme sahiptir. Sınır ve ülke güvenliği için ihtiyaç duyulan detektörler sistemleri NÜRDAM bünyesinde üretilecektir. Ayrıca, nükleer tesis gibi öneme sahip yerlerde erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi yine NÜRDAM bünyesinde yapılacaktır.

Haberler

Duyurular


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi © 2018 Sayfa Başı