NÜRDAM’ın amacı Nükleer radyasyon dedektörleri/sensörleri ve dozimetre alanında bütün araştırma, geliştirme ve üretimi yapabilen ulusal bir merkez olmaktır. Bu sebepten yönlendirme ve işbirliği kurulu bu alanda çalışmalar yapmak, diğer kurum ve kuruluşlarla yakın ilişkiler ve bağlar kurmak amacı ile oluşturulmuştur. Türkiye de bulunan ve bu konuda çalışan gerek özel sektör gerek se üniversite bölümleri burada temsil edilecektir. Mükemmeliyetçi araştırmaların yapılabilinmesi, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uzman kadroların yetiştirilmesi için NÜRDAM yeni olanaklar sunacaktır.

Ulusal ve Uluslararası araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütecek olan NÜRDAM' ın amaçları şu şekilde sıralanabilinir;

  1. Nükleer radyasyon dedektörlerinin/sensörlerinin ve medikal dozimetrelerin AR-GE çalışmaları ve üretimi için gerekli alt yapıyı oluşturmak,
  2. Radyasyon edektörleri/sensörleri ve medikal dozimetrelerin üretim teknikleri, karakterizasyonu ve uygulamaları ile ilgili temel bilgileri sunmak ve yeni teknolojiler geliştirmek,
  3. Radyasyon edektörleri/sensörleri ve medikal dozimetreler alanında çalışmalar yapabilecek insan gücünü eğitmek ve yetiştirmek,
  4. Ulusal ve uluslararası alanda rehber ve yenilikçi bir yapı oluşturmak,
  5. Alanında uluslararası bir lider olmak NÜRDAM'ın başlıca hedeflerindendir.

Haberler

Duyurular


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi © 2018 Sayfa Başı