NÜRDAM-NURFET (pMOSFET) dozimetre okuyucu sistemleri, G. Ristic. and N. Vasovic makalesi [1] baz alınarak geliştirildi. Bellirli bir akım değeri için "tek-nokta" metodu kullanılarak pMOSFET yapıların eşik voltaj (VT) değeri ölçülür. Radyasyon uygulandığında eşik voltajınında kayma meydana gelir, bu vt değeri kullanılarak alınan doz hesaplanır. Okuyucu ucuz maliyeti olan 8-bit PIC 18F452 mikro işlemci (MCU) tabanlıdır ve bilgisayardan bağımsız çalışmaktadır. Dokunmatik ekran ile kullanılır ve ölçümler mikro işlemci hafızasına kayıt edilir.

[1] Nikola D. Vasovic, Goran S. Risti, A new microcontroller-based RADFET dosimeter reader, Journal of Radiation Measurements (2012) 272-276.

Haberler

Duyurular


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi © 2018 Sayfa Başı